> Over ons

Koen Thomeer

Huisarts
 • Ik ben afgestudeerd als huisarts in 2006 aan de KULeuven. Nadien heb ik nog een MaNaMa gedaan in Beheer van Gezondheidsgegevens (Medische Informatica) aan de VUB.

 • Ik heb in het verleden wetenschappelijk onderzoek gedaan aan het Federaal Kenniscentrum (KCE) en de huisartsenvereniging Domus Medica. Ik ben ook huisarts geweest in het buitenland. Daarnaast heb ik in het ziekenhuis gewerkt als kwaliteits- en datamanager (MZG-arts).

 • Mijn grootste passie gaat uit naar de jeugdbeweging: met de methodologie van Baden Powell en Jacques Sevin de jongeren laten groeien door het hen geven van verantwoordelijkheid.

 • Mijn huidige verantwoordelijkheden als huisarts buiten de praktijk zijn:

  • Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA) van het WZC Regatta.​

  • Stage-coördinator (STACO) voor de huisartsen-in-opleiding in de regio Sint-Niklaas/Dendermonde (ICHO).

  • Bestuurssecretaris voor de huisartsenkring 't Vlaemsch Hooft (Linkeroever).

Anna Balbabyan

Huisarts
 • Ik begon mijn medische carrière in de kindergeneeskunde en werkte sinds 1995 7 jaar als kinderarts  in Jerevan (Armenie, toen één van staten van Sovjetunie)

 • Na mijn verhuis naar België moest mijn artsendiploma erkend worden: hiervoor studeerde ik aan de KULeuven en koos voor het mooie beroep van huisarts..

 • Vanaf januari 2020 werkte ik als CLB-arts te Willebroek, Boom en Antwerpen. Daarnaast werkte ik ook als arts in het Wijkgezondheidscentrum De Wille ter Willebroek.

 • Specifieke interessegebieden: infectieziekten, kindergeneeskunde en longziekten.

Gerda Van der Elst

Praktijkassistent

Na mijn humaniora Grieks-Latijn aan het Sancta Maria Instituut heb ik me op het terrein van de 'Schone Kunsten' begeven, waar ik in de Academie te Antwerpen mijn bachelor Schilderkunst behaalde.


Kunst is mijn passie maar ook de omgang met mensen maakt me blij. Ik verzorg hier met plezier het onthaal en 'zo veel meer'!

Evelien Steingueldoir

Huisarts in opleiding (HAIO)

Evelien doet haar opleiding tot huisarts in onze praktijk van 1/10/2019 tot en met 31/3/2021. Daarna moet ze nog anderhalf jaar stage doen op andere opleidingsplaatsen.

Tom Jennissen

Sociaal verpleegkundige

Ik ben werkzaam voor de Stad Antwerpen als sociaal verpleegkundige en mag tijdelijk mijn diensten aanbieden aan de huisartsenpraktijk.

Je kan bij mij terecht voor vragen over sociale voorzieningen, uitkeringen, premies, wonen, diensten,… Alle persoonlijke of sociale kwesties kunnen in vertrouwen besproken worden . Ik maak tijd vrij voor jullie vragen en ga mee op zoek naar de beste oplossingen.

Op langere termijn is het de bedoeling dat ik deze kennis aan de artsen nalaat, zodat ze jullie nog beter van dienst kunnen zijn.

Huisartsen Blancefloer
Medizorg CVBA

Blancefloerlaan 29

B - 2050 Antwerpen

Wachtdienst
0900 / 10 512