top of page

>> Sociale Media

Woman with Computer

Over de praktijk

De patiënten wordt gevraagd om het gebruik van de sociale media (facebook, ...) zo veel mogelijk te beperken inzake de communicatie over de praktijk. In het verleden zijn er immers nogal wat foute berichten verspreid over praktijken en andere huisartsen in de regio. Het brengt onduidelijkheid en onnodig onrust teweeg.

Correcte informatie zullen we zo nodig verspreiden via de website.

Artsen zullen ook geen vriendschapsverzoeken aanvaarden van de patiënten, omdat dit verboden is in een advies van de Orde van Geneesheren.

bottom of page