top of page

>> Wat neemt u mee ?

Office Work

Elektronische identiteitskaart

Met uw elektronische identiteitskaart kunnen wij uw inschrijving jaarlijks verlengen en uw ziekenfondsgegevens raadplegen. Zeker als u de eerste keer komt is de kaart belangrijk.

Kinderen hebben vaak een Kids-eID. Ook die kan gelezen worden in onze praktijk.

Indien u geen identiteitsbewijs heeft, kunt u een isi+ kaart aanvragen bij uw ziekenfonds. Kinderen jonger dan 12 jaar krijgen deze automatisch toegestuurd.

bottom of page